Märts

Ja Jumal ütles Moosesele: „Ma olen see, kes ma Olen!” Ja ta
jätkas: „Ütle Iisraeli lastele nõnda: „Ma Olen” on mind läkitanud teie juurde.”  
2Ms 3:14

Hea lugeja!

Mitmed inimesed on imestunud, miks üks reede meie varakevadises kalendris on suureks nimetatud. Vaba päev meeldib siiski kõigile. Vastuvõetav seletus võiks olla selline, et see päev on vana traditsioon ja seotud meie euroopalike väärtustega.

Suur reede ametliku pühana tunnistab, et euroopalikeks väärtusteks on kristlikud väärtused. Me toetume millelegi, mille alguse tõepärasuses paljud kahtlevad. Kas on võimalik hinnata euroopalikke väärtusi, mis on kristlikud väärtused ja seejuures mitte väärtustada Kristust.

Alfa kursusel räägime sellest, et kui Jumal on Jumal, siis ta ei saa alluda meie võimalustele ja võimetele teda mõõta ja kontrollida. Jumal ei oleks Jumal, kui ta ei oleks inimesele üle mõistuse, üle ettekujutuste. Minu jaoks väljendab tema olemust eriti võimsalt nimi, mille ta avaldas Moosese kaudu: „Ma olen see, kes ma Olen!“ Jumal ei ole kellegagi võrreldav, ta on see, kes ta On. Teda ei saa kuidagi tõestada, ta on see, kes ta On sõltumata meie tõestustest.

Jumalat ei saa uurida, kuid teda saab kogeda. Me saame tunda teda sellises ulatuses, millises ta oma olemust on ilmutanud. Kogu loodu oma ratsionaalsuse ja korrapäraga on Jumala ilmutus. Inimene oma loomis- ja vastutusvõimega on Jumala ilmutus.

„Ma Olen“ on läkitanud Kristuse. Jeesuse tulek meie keskele, tema õpetus ja elu ning eriti tema surm suurel reedel avab meile Jumala nime: „Ma Olen Armastus“.

Peeter Liik


Eelmine
Veebruar
Järgmine
Aprill