Märts

Mis me siis ütleme selle kohta? Kui Jumal on meie poolt, kes võib olla meie vastu?“ Rm 8,31

Hea lugeja!

Kas on võimalik, et Jumal on inimese vastu? Piibli järgi on küll võimalik. Inimesed, kes elavad otsekui Jumalat ei oleks olemas. Inimesed, kes on sõjas Jumala, teiste inimeste ja iseendaga. Inimesed, kes elavad Jumala tahtest üles astudes, Jumala ande moonutades ja neid rikkudes. Piibel ütleb, et kõik inimesed on pattu teinud ja on seetõttu ilma jäänud Jumala aust.

Ent sellele vaatamata on Jumal loonud võimaluse, et inimene saab olla Tema poolt. Inimene, kes oma patud tunnistab Jumalale ja usaldab oma elu Jumala kätte, päästetakse patu mõju ja tagajärgede käest. Ta päästetakse Jumala, teiste inimeste ja iseenda vaenamisest. Nii võime lugeda: „Sest igaüks, kes hüüab appi Issanda nime, päästetakse.“ (Rm 10,13). Sellise inimese poolt on Jumala kogu südamest, täiega.

Kes ei tahaks seda, et Jumal on tema poolt? Selleks tuleb meil hoolt kanda, et meie oleme Jumala poolel. Iga päev.

Peeter Tamm

pastor

Eelmine
Veebruar
Järgmine
Aprill