Mai

„Jeesus ütles: ’Sest kes iganes teeb mu Isa tahtmist, see on mu vend ja õde ja ema.’” Mk 3,35


Hea lugeja!

Elu jooksul märkame, et oleme tänu võlgu paljude inimeste ees – meie ema ja isa, õed-vennad, vanavanemad, õpetajad-treenerid, kolleegid ja juhendajad. Suhted pereliikmete ja lähedaste sõpradega kujundavad meid. Erilisel kohal on siin suhe vanematega, eriti emaga. Paljud inimesed panustavad oma aega ja tähelepanu meisse. Siis leiame lähisuhte ja loome oma pere, milles omakorda anname edasi parima, mida ise oleme vastu võtnud.

Jeesus ei vastandu Jumala poolt seatud, inimest kujundavatele suhetele. Ta laiendab seda, küsides oma kuulajatelt – kes on tema, st Jeesuse pere ja lähedased? Ta räägib Jumala perekonnast, Jumala rahvast, kus Jumalat tuntakse Taevase Isana ja Jeesust vennana. Elus võib nii juhtuda, et inimese usk Jeesusesse satub vastuollu lähedaste ja oluliste inimeste väärtuste ja eesmärkidega. Siis tuleb langetada valik. Jeesuse lähiringi kuuluvad need, kes Temasse uskudes ja Teda järgides teevad Taevase Isa tahtmist.

Peeter Tamm

pastor


Eelmine
Aprill
Järgmine
Juuni