Mai

2016

„Kogu Iisraeli sugu teadku nüüd kindlasti, et Jumal on tema teinud Issandaks ja Messiaks, sellesama Jeesuse, kelle teie risti lõite! Ap 2,36


Hea lugeja!

Kui süveneda Apostlite tegude raamatu alguspeatükki, siis võib sealt avastada ühe tihtipeale kahe silma vahele jääva tõe: kõikjale, kus Jeesust austatakse ja ülistatakse, tuleb Püha Vaim!

Erinevalt sellest, mida enamik inimestest pikemalt mõtlemata Püha Vaimu tulekust arvab, on tähtsaim see, et Jeesust ülendati. Püha Vaimu tulek nelipühapäeval oli võimalik üksnes seetõttu, et Jeesuse maapealne töö oli lõpetatud ja et ta nüüd, pärast taevasse-minekut, istub kirgastatult oma Isa paremal käel.

Jeesus ise ütles pühade viimasel, suurel päeval: „’Kes usub minusse, nagu ütleb Kiri, selle ihust voolavad elava vee jõed.’ Aga seda ta ütles Vaimu kohta, kelle pidid saama temasse uskujad;sest veel ei olnud Vaimu, kuna Jeesus ei olnud veel kirgastatud. (Joh 7, 38j). Neist sõnadest ilmneb, et Jeesuse kirgastamine tõi Püha Vaimu, ja me peaksime selle nimel vaeva nägema, et seda mõtet alati elavana hoida.

Nii võtkem endaga sellesse nelipühikuusse kaasa kindel teadmine, et sinna, kus Jeesust austatakse ja ülistatakse, tuleb Püha Vaim. Teda pole vaja sundida ega paluda. Kui Jeesust Kristust, maailma ainsat Päästjat, tõeliselt ülistatakse ja austatakse, tuleb ka Püha Vaim!

Nelipühapäeval tõusis Peetrus üles ja tuletas kogu Iisraeli soole meelde, et Jumal on tema teinud Issandaks ja Messiaks, sellesama Jeesuse, kelle teie risti lõite.“ (Ap 2,36). Peetruse sõnade peale parandasid tuhanded inimesed meelt, lasid ennast ristida Jeesuse Kristuse nimesse ja said Püha Vaimu anni. Kui Kristust vaimus ja tões austatakse, siis tuleb ka Püha Vaim!

Andres Saumets, juhatuse aseesimees


Mai kuukiri

Tagasiside

Email again: