Mai

Siis te hüüate mind appi ja tulete ning palute mind, ja mina kuulen teid. Ja te otsite mind ja leiate minu, kui te nõuate mind kõigest oma südamest. ” Jr 29:12j

 Hea lugeja!

Tsitaat pärineb kirjast, mille Jeremija saatis Babüloonia vangipõlves olevatele juutidele. Vaatamata sellele, et nad olid viidud asumisele kaugele oma kodumaast, oli Jumal neile lähedal.

Ehkki meie elame oma kodumaal, oleme jõudnud ajajärku, mil väline rahu ja sisemine turvalisus on langemas üha suurema surve alla. Tasapisi võtab maad ebakindlus. Saab selgemaks, et inimestena vajame sügavamat, veenvamat kindlust tuleviku suhtes. Seetõttu on nii hea teada, et need sõnad Piiblis on ka meie jaoks.

Loeme seda kui Jumala tõotust – kui palume Teda ja nõuame Teda kogu südamest, siis Ta kuuleb meid. Uus testament kinnitab ja kordab seda tõotust: „Sest igaüks, kes hüüab appi Issanda nime, päästetakse“ (Rm 10:13).

Iga inimese elus saabub varem või hiljem tund, mil ei ole abi loota kusagilt mujalt kui Jumala käest. Jumala sõna julgustab meid pöörduma Jumala poole ja otsima Teda, nõudma Teda kõigest oma südamest. Siis Jumal laseb meil Teda leida.

Meie saame kohata Jumalat Jeesuse Kristuse isikus. Usk Jeesusesse, kes on meie Päästja ja Issand, on kõige kindlam alus tulevikuks. Tundes ja järgides Jeesust, kes on siia maailma tulnud päästma patuseid, on meie südames lootus, mis ei jäta häbisse.

Jeesus on Issand. Austame ja teenime Teda. Siin ja praegu.

Peeter Tamm,

pastor

Eelmine
Aprill
Järgmine
Juuni