Juuni

Ja sünnib, et igaüks, kes hüüab appi Issanda nime, päästetakse. Ap 2,21

Hea lugeja!

Nelipühapäeval, mille sündmusi jäädvustab Apostlite tegude raamat, aitab toimuvat lahti mõtestada apostel Peetrus. Püha Vaim on erakordsete väliste ilmingutega täitnud algkoguduse, ja nad on kõnelenud Jumala päästetööst paljudes keeltes. Nende keelte kõnelejaid oli tulnud pühadeks Jeruusalemma Rooma riigi mitmetest piirkondadest.

Peetrus tsiteerib prohvet Joeli ettekuulutust, milles räägitakse Jumala Vaimu väljavalamisest kõigi inimeste peale, sõltumata nende soost, staatusest või vanusest. Peetrus selgitab, et see kõik on seotud ristil tapetud Jeesuse ülesäratamisega surnuist ja Jeesuse poolt lubatud Püha Vaimu väljavalamisega oma kogudusele. Nüüd on võimalik kõigil inimestel pöörduda senisest elust ja uskumustest elava Jumala poole. Selle aluseks on tõotus, et ‘igaüks, kes hüüab appi Issanda nime, päästetakse’. Seda Jumal teeb Jeesuse tõttu, kes meie eest on ristil surnud. Algkristlaste tunnistus Päästjast Jeesusest Kristusest on Püha Vaimu mõjul levinud Jeruusalemmast kõikjale üle maailma. Sama tunnistus peab meie elu kaudu jõudma inimesteni Elva linnas ja vallas ja kaugemal.

Peeter Tamm


Eelmine
Mai
Järgmine
Juuli