Juuni

Sest meie ühiskond on taevas, kust me ka ootame Issandat Jeesust Kristust kui Õnnistegijat“ Fl 3,20 (1968)

Hea lugeja!

Paulus kirjutab kristlastele Filipi linnas, mis sai omale nime Aleksander Suure isa järgi. Tegu oli Rooma kolooniaga, kus valitses sama õiguskord, mis Itaalia linnades. Selle üle olid linna elanikud uhked.

Paulus koos Siilasega on Filipi linnas rajanud kristliku koguduse. Õieti on see esimene linn Euroopas, kus Paulus kuulutab evangeeliumi Jeesusest Kristusest, kes on Päästja. Nüüd Paulus kirjutab Filipi kristlastele, kellest nii mõnedki võisid olla Rooma kodakondsusega inimesed, et meie tõeline kodakondsus on taevas.

Elu taevase ühiskonna mõjuväljas on saanud võimalikuks Kristuse tuleku tõttu, kes on meid Jumalaga lepitanud oma ristisurma kaudu. Nüüd toimib Jeesuse järgijate elus Jumala vägi ja Jumala armastus, mis muudab neid seestpoolt väljapoole. Sellest taevasest mõjust peaksid osa saama kõik inimesed, kes kristlastega kokku puutuvad. Paulus kirjutab ka, et ta ei pea end juba täiuslikuks inimeseks, vaid püüab saada kätte seda, milleks Kristus on tema kätte saanud.

Tänapäeval võiksime öelda, et kristlased on t-residendid, ehk taeva residendid. Me oleme Jumalale tänulikud oma maise kodumaa eest, kus võime elada ja töötada. Ent samal ajal me ootame tagasi Jeesust Kristust, kes on meid päästnud patust ja kutsunud aktiivselt osalema Jumala loodavas ühiskonnas, kuulutama Kristust ja elama Tema tahte kohast elu.

Peeter Tamm,

pastor


Eelmine
Mai
Järgmine
Juuli