Juuni

„Kuidas me kuuleme räägitavat meie endi keeles Jumala suuri asju?” Ap 2, 11

Hea lugeja!

Nelipühapäeva tähendus kristliku koguduse jaoks on Püha Vaimu läkitamine Jeesuse järgijate üle. Püha Vaimu tulek andis tunnistust Jeesuse ülestõusmisest ja taevasse minekust. Jeruusalemma kogunenud, erineva tausta ja kultuuriga inimesed korraga kuulsid Jumala suurtest tegudest, lunastusetööst, oma emakeeles. Seda tegi Püha Vaim Jeesuse järgijate kaudu. Nad kuulsid Jumala armastuse tegudest neile mõistetavas keeles. See puudutas neid ja andis tõuke parandada meelt ja oma süda avada evangeeliumi sõnumile Jeesusest Kristusest.

Sel aastal tähistame I Nelipüha ja Eesti lipu päeva samal päeval. Palugem Jumalat, et Ta saadaks Püha Vaimu meie üle, nii et meiegi võime Jumala suurtest tegudest oma kaasinimestele rääkida neile mõistetavas keeles.

Peeter Tamm

pastor

Eelmine
Mai
Järgmine
Juuli