Juuni

Vaadakem üles Jeesusele, usu alustajale ja täidesaatjale, kes häbist hoolimata kannatas risti temale seatud rõõmu asemel ja on nüüd istunud Jumala trooni paremale käele. “ Hb 12,2

Hea lugeja!

Uues Testamendis võrreldakse usuelu pikamaa jooksuga. Inimesel, kes selles osaleb, tuleb kanda hoolt, ükski liigne koorem ega patt ei takistaks edasi liikumist.

Lisaks antakse nõu pidada silma ees Jeesust, kellest meie usk sõltub algusest lõpuni. Meie usk algab sellest, kui me näeme, et Jeesus on ristil surnud ka meie pärast. Me püsime usus, kui järgime Jeesust – Tema sõnu, Tema õpetust – igal päeval oma elus. Ja usk saavutab meie elus eesmärgi selle tõttu, mida Jeesus on meie heaks teinud.

Nii on ka kogudusega. Kogudus saab alguse ärkamisest Jumala armu läbi. Kogudus kasvab arvuliselt ja vaimulikult Jumala armu läbi, kui inimesed tunnistavad oma usust Jeesusesse ja teda järgivad. Kogudus viib oma teenimistöö lõpule, kui Jeesus tuleb tagasi, samuti Jumala armu läbi.

Seetõttu vaadakem Jeesusele, kellest meie usk sõltub algusest lõpuni!


Peeter Tamm, pastor


Eelmine
Mai
Järgmine
August