Juuni

“ Ükski ei suuda öelda: „Jeesus on Issand! muidu kui Pühas Vaimus. 1Kr 12,3b

 Hea lugeja!

Käesoleval kuul tuletame elukestva õppe käigus meelde, et inimese pääste on Kolmainu Jumala töö. Kristlaskond üle terve maailma tähistab Püha Vaimu väljavalamist Nelipühal ja samuti Kolmainu-püha. Meie saame seejuures tähistada ka Elva koguduse aastapäeva.

Usk tuleb kuulutusest, kuulutus aga Kristuse sõna kaudu. Sinu teadlik elu koos Jumalaga algas, kui uskudes võtsid vastu sõnumi Kristusest ja tunnistasid Teda oma Päästjaks ja Issandaks.

Vaatamata meie eksisammudele ja pattudele pakub Jumal meile oma rahu, sõprust ja lähedust. Uskudes koged, et Jumal ei ole meist eemal ega meile võõras, vaid Jeesuse risti tõttu ja Püha Vaimu kaudu on Ta Sinule lähedal ja Sinu südames.

Püha Vaim annab meile julguse palvetada Jumala kui taevase Isa poole. Püha Vaim toob Jeesuse valitsuse meie ellu. Püha Vaim varustab meid vajalikke andidega, et saaksime osaleda koguduse kasvamises ja evangeeliumi sõnumi levimises. Püha Vaim kujundab meid isiklikult ja terve kogudusena Jumalale meelepäraseks rahvaks.

Peeter Tamm,

pastor

Eelmine
Mai
Järgmine
Juuli