Juuli

Lõikust on palju, töötegijaid aga vähe. Paluge siis lõikuse Issandat, et ta saadaks töötegijaid välja oma lõikusele!“ Lk 10,2

Hea lugeja!

Evangelist Luukas on jäädvustanud loo sellest, kuidas Jeesus läkitab välja 70 jüngrit ülesandega kuulutada Jumala riiki. Ent kõigepealt annab ta neile ülesande palvetada, et Jumal saadaks töötegijaid välja. Nad pidi palvetama, ja võisid selle käigus kogeda, et ka nemad ise on osa vastusest sellele palvele.

Kuidas on meie elus? Kas palvetame eelkõige selle pärast, teised võiksid midagi teha, mis Jumala riiki aitab levitada? Või jätkame palveid ka siis, kui meile hakkab selguma, et Jumal saab ka meid endid kasutada vastusena meie palvetele?

Lõikust on palju. Inimesi on suur hulk, kes vajavad julgustust avada oma süda heale sõnumile Jumala päästest, mis on meieni jõudnud Jeesuse Kristuse isikus. Olgem järjekindlad palvetajad, et Issand saadaks töötegijaid välja oma lõikusele! Palvetagem veelgi enam siis, kui meile selgub, et Jumal ka meid tahab läkitada inimeste juurde, kes Teda vajavad.

Peeter Tamm,

pastor


Eelmine
Juuni
Järgmine
August