Juuli

„Paljud ütlevad: ’Kes annab meile näha head?’ Issand, tõsta meie peale oma palge valgus!” Psalm 4:7

Hea lugeja!

Üksikisikud, erinevad grupid ühiskonnas ja terved rahvad tegelevad psalmisti poolt sõnastatud küsimusele vastuste leidmisega. Neid on palju, kes küsivad: milline ühiskonna korraldus, milline maailma-vaade ja milline erakond, milline töö- või elukoht tagab hea ja eduka elu? Üha enam selgub ka, et inimesed erinevates kultuurides esitavad sarnaseid küsimusi ja taotlevad sarnaseid eesmärke.

Seda märgates, ja võimalik, et sama küsimust eneses kandes esitab aga psalmist palve Jumalale. “Issand, tõsta meie peale oma palge valgus!” Palve lähtub veendumusest, et inimese jaoks parim lähtub Jumalast.

Inimese soove, ihasid ja ambitsioone esikohale seadvad erinevad katsetused maailmavaate, moraali ja ühiskonnakorralduse alal jõuavad varem või hiljem ummikteele.

Psalmist usub, et inimese jaoks hea on olemas, ja seda tasub taotleda. Suheldes Jumalaga.

Peeter Tamm

pastor


Eelmine
Juuni
Järgmine
August