Juuli

Nõnda siis on Seadus olnud meie kasvatajaksKristuse poole, et me saaksime õigeks usust.” Gl 3,24


Hea lugeja!

Kasvataja oli Pauluse-aegses Rooma ühiskonnas ori, kes tegeles poisslapse kasvatamisega. Ta kandis hoolt, et noormees õigel ajal kooli jõudis, vajalikud ülesanded täitis ja muidu korralikult end üleval pidas. Vajadusel võis selline kasvataja ka karistuse määrata. Ent kui teatud vanus käes, oli kasvataja ülesanne noormehe juures täidetud.

Paulus ütleb, et käsk ehk Seadus on olnud meie kasvatajaks Kristuse poole. Kasvataja ülesanne on olnud valmistada inimene ette panema tähele evangeeliumi ja selles väljenduvat Jumala armu. Jumala käsu tõttu oma üleastumistest ja eksimustest teadlikuks saanud inimene hakkab otsima lahendust.

Selleks ongi Kristus tulnud, et inimene, kes oma patud Jumalale tunnistab ja Temasse usub, saab õigeks Jumala ees. Kristuse ustavus Jumalale, mis väljendus ristisurmas meie eest, on teinud võimalikuks meie usu Temasse.

Peeter Tamm, pastor


Eelmine
Juuni
Järgmine
August