Jaanuar

Sõnad, mis ma teile olen rääkinud, on vaim ja elu.” Jh 6,63b


Hea lugeja!

Inimene on loodud kuulama ja kõnelema. Me kujunemine ja areng on seotud kuulamise ja kõnelemisega, lisaks nägemisele ja eeskujude järgimisele tegudes.

Piibel tunnistab Jumalat, kes inimesi kõnetab. Jeesuse Kristuse läkitamisega kõnetab Jumal kõiki inimesi. Jeesus ütleb, et tema sõnad kannavad vaimulikku mõju ja vahendavad tõelist elu. Ta viitab muu hulgas tõdemusele, et tema on eluleib. Kes temasse usub, see elab.

Sellel talvel oleme tänuga meenutamas neid, kes saja aasta eest andsid oma elu, et inimesed Eestis võiksid elada vabana. Vabana ähvardustest, repressioonidest, vabana piirangutest sõna- ja südametunnistuse vabadusele.

Jeesus Kristus andis oma elu, et meie võiksime uskuda temasse ja elada tema kingitud vabaduses.

Peeter Tamm

pastor


Eelmine
Detsember
Järgmine
Veebruar