Jaanuar

Kristuse läbi me oleme saanud ligipääsu ka sellele armule, milles me seisame.” Rm 5,2


Hea lugeja!

Ligi 500 aastat tagasi alanud usuline reformatsioon on kinkinud meile uuendatud vaate Pühakirjale ja kristlase elule. Sel ajal taasavastatud tõed kujunesid mitmete usuliikumiste veendumuseks – üksnes usu läbi, üksnes armust, üksnes Pühakiri ja üksnes Kristus. Kui lugeda Uut Testamenti neid tõdesid tähele pannes, märkame, et need on omavahel seotud.

Uskudes Kristusesse saab inimene õigeks Jumala ees ja leiab rahu oma südames ja rahu Jumalaga. Nii saame uskudes Kristusesse ligipääsu Jumala armule. Arm on teenimatu, lisatingimusteta, Jumala poolt meile kingitusena pakutav. Meie elu mõju ja sisemine rikkus tuleneb sellest, kuivõrd suudame vastu võtta Jumala armu oma elu üle ja selles elada.

Kristuse isikus on meile avatud ligipääs Jumala piiramatule armule. Olgu meie elu tunnistus Jumala armust.

Peeter Tamm

pastor


Eelmine
Detsember
Järgmine
Veebruar