Jaanuar

Aga meie Issand Jeesus Kristus ise ja Jumal, meie Isa, kes meid on armastanud ja armust meile andnud igavese julgustuse ja hea lootuse, julgustagu teie südant ja kinnitagu teid igasuguses heas teos ja sõnas!“   2Ts 2,16j


Hea lugeja!

Piibel tunnistab, et meie oleme Jumala teos, uus loodu, Kristuses Jeesuses loodud heade tegude tegemiseks.

Piiblist leiame, et meie teod, ustavus ja julgus lähtuvad Jumala tegudest ja Jumala andidest. Kõige suurem julgustus alanud aastal on teadmine, et Jumal meid armastab. Ta on Jeesuse Kristuse kaudu andnud igale uskujale hea lootuse ja julgustuse, mis pole ühe-kordne, vaid igavene. See tähendab, et see julgustus lähtub Pühast Vaimust, kes meis elab.

Jumal tahab meid alanud aastal julgustada ja kinnitada meid elama ja käituma Tema loodu vääriliselt - tegema häid tegusid ja jagama head sõnumit! Parim sõnum on Jumala armastuse sõnum, mis peab jõudma iga inimeseni sõltumata tema rahvusest, soost või rassist. Ent inimesi kõnetavad meie teod sageli valjemalt kui meie sõnad. Olgem siis Jumala parima sõnumi edasiandjad nii heas sõnas kui heades tegudes!

Peeter Tamm, pastor


Eelmine
Detsember
Järgmine
Veebruar