Veebruar

"Ja nad hämmastusid üliväga iseenestes, sest nad ei  olnud leibade  loost veel aru saanud, vaid nende süda oli jäänud  kõvaks."
Hea lugeja!

Ikka ja jälle iseloomustab inimesi hämmeldus Jeesus e tegutsemise  üle. Siin on kõne all Jeesuse järgijad. Neilgi oli  põhjust hämmastuda  Jeesuse tegude ja sõnade üle rohkem kui ühel korral . Antud juhul  jääb selgituseta, mis konkreetselt Jeesuse lähimaid  sõpru rabas –  tema äkiline saabumine keset järve oleva paadi juur de, kus nad olid  mitmeid tunde vastu tuult aerutanud, ilmaolude järs k muutumine  Jeesuse tuleku järel – või kõik see kokku.   

Evangelisti jaoks tundub olevat oluline hoopis muu  – nad  hämmelduvad Jeesuse teguviisi üle, kuna nende süda  on jäänud  muutmata. Ehkki nad olid ise vahetult enne osalenud  inimeste  vajadustele vastamises koos Jeesusega ja kogenud Ju mala  üleloomulikku abi, oli nende süda jäänud sellest pu udutamata. 

Kuidas on meiega? Kas Jumala kõnetused ja teod meie  elus  ja isegi meie kaudu kasvatavad meie usku Temasse? K as Jeesuse  tegude kogemine teeb meie südame ja arusaamise vast uvõtlikuks  enama jaoks, mida Tema tahab meie elus korda saata?

Peeter Tamm 
pastor

Eelmine
Jaanuar
Järgmine
Märts