DETSEMBER

Tõeline valgus, mis valgustab iga inimest, oli maailma tulemas.“ Jh 1,9

Hea lugeja!

Milline on advendiaeg meie jaoks sellel aastal? Iga aasta toob kaasa muutusi. Meie endi, meie pere liikmete, sõprade ja tuttavate jaoks. Kas on midagi, mille juurde advendi ja jõulude ajal ikka ja jälle tagasi tuleme? Lootes, uskudes või teades, et siin on midagi, mida me kõik inimestena vajame, sõltumata meie muutlikust elust ja muutlikest oludest.

Sajandeid enne Jeesuse tulekut inimeste maailma andsid prohvetid teada, et Jumala läkitatud isik peab saama valguseks paljudele rahvastele, valguseks kuni ilmamaa äärteni. Nii teatab ka evangelist Johannes, et on tulemas valgus, mis on mõeldud igale inimesele. Siin ei ole kõne all hariduse ega demokraatliku ühiskonna korralduse ega mingi ühiskondliku liikumise valgust. Ehkki kõik need mainitud nähtused võivad sisaldada Kristusest lähtuvat valgust inimese olukorrale ja vajadustele.

Siin on juttu Kristuse isiku valgusest, mille tulemusena inimene, kes Temasse usub ja Teda järgib, ei käi enam pimeduses, ei vaimulikus ega moraalses ega mingis muus mõttes. Jeesus Kristus on tulnud valguseks igaühele, kes Temasse usub.

Peeter Tamm,

pastor


Detsembri kuukiri
Eelmine
NOVEMBER
Järgmine
JAANUAR