Detsember

Seadus on ju antud Moosese kaudu, arm ja tõde on tulnud Jeesuse Kristuse kaudu.“ Jh 1,17

Hea lugeja!

Läheneme aasta pimedaimale ajale. Mida pimedam aeg, seda kaugemale ulatub valguse kuma. Advendiaeg märgistab küünalde süütamise kaudu valguse mõju kasvamist.

Vaimses plaanis toimub võitlus valguse ja pimeduse vahel inimeste südames sõltumata aastaajast. Prohvet Jesaja tunnistab, et pimeduses elavale rahvale hakkab paistma valgus. See valgus on seotud Jumala saadetud valitseja sünniga. Miks on Jeesuse Kristuse tulek nii suure tähendusega, mitte ainult teda ootavatele, vaid kõigile inimestele?

Jeesuse Kristuse isikus astub Jumal inimestele lähedale, lähemale kui ei kunagi varem. Moosese kaudu on inimesed õppinud tundma Jumala seadust, mis näitab inimesele, et ta on üleastuja, eksija. Alles Kristuse kaudu kogeb inimene tõde Jumalast ja Jumala armastust. Jumala armu ja tõe kogemine saadab korda midagi, mida seadus kunagi ei suuda - inimese tahte ja motiivide muutumise, sisemise uuenemise.

Nüüd on vaja vaid paluda ja uskuda, ning võtta vastu Jumala arm ja Jumala tõde, mis on astunud meie juurde Jeesuse Kristuse isikus.

Peeter Tamm

pastor


Eelmine
November
Järgmine
Jaanuar