Detsember

Aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks, kes usuvad tema nimesse,” Jh 1,12

Hea lugeja!

Advendiaeg on saabunud. See tunnistab Issanda Jeesuse tulekust siia maailma ja innustab meid valmistuma Tema taastulekuks.

Jeesus tulek meie maailma tähendab seda, et inimese elu katsumused ja kannatused ei ole temast mööda läinud. Kui ta väike oli, pidi tema pere põgenema verejanulise kuninga kättemaksu eest Egiptusesse ja seal põgenikena elama. Palestiina alale tagasi tulnud ja kuulutustööd alustanud Jeesus nägi, et teda ka oma rahva seas ei peeta omaks, vaid tõrjutakse. Siiski olid mõned inimesed, kes kogesid Jumala puudutust Jeesuse sõnade ja tegude kaudu. Nemad uskusid Jeesust ja asusid teda järgima. Nemad saidki meelevalla astuda Jumala perekonna liikmeks usu ja meeleparanduse ehk pattudest loobumise kaudu. Sama tee on avatud meile.

Advendi ja jõulude ajal tuletame meelde, et sõim on tühi ja haud on tühi. Jeesus kasvas üles, et esitada inimestele kutse astuda Jumala riiki usu ja meeleparanduse kaudu. Peale ristisurma tõusis Jeesus üles surnuist Jumala väe mõjul ja elab.

Peeter Tamm

pastor


Eelmine
November
Järgmine
Jaanuar