Detsember

Ja kõik maailma ääred saavad näha meie Jumala päästet.“ Js 52,10b

 Hea lugeja!

Advendiaeg on tähendusrikas ootamine - Issanda tulemise meenutamine ja Tema taastulemise tõsiasja teadvustamine. Kunagi ammu on advendiootus kestnud ka kuus nädalat. Kõige pikem oli ikka esimene advendiaeg. See kestis sajandeid. Ent see ootus täitus – Jumal saatis oma Poja inimeste maailma.

Kui inimeste kõige suurem vajadus oleks haridus, siis Jumal oleks saatnud meile targa õpetaja, kui meie kõige suurem probleem oleks vaesus, saatnuks Jumal meile majandusteadlase, kui meie kõige suurem probleem oleks muremõtted, oleks Ta saatnud kellegi meie meelt lahutama. Ent meie suurim probleem on patust rikutud suhted ja nii Jumal saatis meile Päästja.

Jeesus on tulnud inimeste maailm, et me Tema kaudu õpiksime armastama Jumalat, iseennast ja kaasinimest ja seda tegudega väljendama. Jumal on nii vastanud meie kõige sügavamale vajadusele. Ent sellest teadmisest üksi ei piisa. Vaja on uskuda Temasse.

Peeter Tamm

pastor

Eelmine
November
Järgmine
Jaanuar