August

Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi!” Mt 6,33


Hea lugeja!

Üks olulisi nõuandeid aja juhtimise valdkonnas on see, et tuleb tegevused seada tähtsuse järjekorda. See aitab hoida silme ees peamist.

Jeesus ütleb meile, mis on esmane meie elus – taotleda Jumala riiki ja tema õigust. Teisal selgitab Paulus, et Jumala riik on õigus ja rahu ja rõõm Pühas Vaimus. Uus Testament tunnistab, et iga inimene võib oma patud andeks saada, kogeda rahu Jumalaga ja Püha Vaimu rõõmu oma elus. Selleks tuleb kogu oma lootus panna Jeesusele Kristusele, kes on meie Päästja ja Issand.

Kui Jumala riik on esikohal meie elus, siis ei saa see jääda saladuseks inimestele, keda tunneme ja kellega kohtume.

Üle-eelmisel sajandil kasutas Jumal Rootsist Eestisse tulnud kooliõpetajaid, kes taotlesid oma elus õigust, rahu ja rõõmu Pühas Vaimus. Puhkes vaimulik ärkamine, mille tulemuseks on senimaani püsinud vabakoguduslik liikumine Eestis.

Saagu see, mis Jeesusele oli esmatähtis, ka meile tähtsaks.

Peeter Tamm, pastor


Eelmine
Juuni
Järgmine
September