August

“Kellel on Poeg, sellel on elu; kellel ei ole Jumala Poega, sellel pole elu. ” 1Jh 5, 12

Hea lugeja!

Inimest iseloomustab otsing tõelise elu järele. Ent mis on elu? Milles seisneb tõeline elu? Inimene võib oma otsingutes jõuda väga erinevatesse paikadesse nii geograafilises, filosoofilises kui moraalses mõttes.

Johannes ent ütleb, et 'elu on saanud avalikuks'. Ta annab teada, et elu on Jumala tundmises. Jumal on Looja ja elu Andja. Elu lähtub Jumalast. Johannes ütleb otse: „Jumal on andnud meile igavese elu ja see elu on Tema Pojas“ (1Jh 5,11). Elu on Jumala tundmises Jeesuse Kristuse kaudu. Inimese otsingud on paratamatud, ent oluline on teada, et tõeline elu on saanud avalikuks ja meile kättesaadavaks.

Teine oluline küsimus on siin – kuidas saada elu, mis on meile kättesaadavaks tehtud? Uskudes ja paludes. Me saame osa elust, kui usume Jeesusesse Kristusesse ja terve oma elu Tema kätte palume.

Peeter Tamm,

pastor


Eelmine
Juuli
Järgmine
September