August

“ Tema küsis neilt: 'Aga teie, kelle teie ütlete minu olevat?'” Mt 16, 15
Hea lugeja!

Kuum suvi on täies õiguses ja jõus. Suve teine pool ei näi lubavat leevendust. Paljud kogudused tähistavad ümmargusi aastapäevi oma rajamisest, mitmed nendest asuvad Lõuna-Eestis. Elva kogudus võib tähistada 30 aasta möödumist uue palvela avamisest. Niikaua oleme saanud kasutada hoonet, mille kogudus võis ehitada paljude kristlaste abiga lähedalt ja kaugelt. Üha olulisemaks saab tõsiasi, et need on olnud rahu ja rahuliku ülesehitustöö aastad.

Jeesuse küsimus jüngritele on otsene ja kõlab nii ka meile: kelle meie ütleme Jeesuse olevat? Millest räägib meie eluhoone ehitus? Meie 'ütlemine' omas kogukonnas toimub nii meie elu, töötamise, suhtlemise kui otsese kõne vormis. Oleks ent raske ette kujutada Peetruse vastust vormis: „Eks meie elu ja valikud räägi sellest ju ise...“ Jeesus ootas otsest vastust, ja nii Peetrus vastab: „Sina oled Messias, elava Jumala Poeg.“

Kelle meie ütleme Jeesuse olevat? Mida näevad teised inimesed, vaadates meie eluhoone ehitust ja kuuldes meie sõnu?

Peeter Tamm,
pastor

Eelmine
Juuli
Järgmine
September