Märts

 “ Sest varem te olite pimedus, nüüd aga olete valgu s Issandas.“  Ef 5, 8

Hea lugeja! 

Algava palve- ja paastuaja keskmes on elamine valgu ses. Paastuaja  palvekalendri koostaja Peter Höhn kirjutab, et Jees usega koos oleme  me valgus Issandas ja Jumala oleviku kandjad. Efeslastele saadetud kirjas apostel Paulus ütleb la usa, et me  tuletaksime meelde oma elu ilma Kristuseta, ilma Ju malata ja ilma  lootuseta selles maailmas. Elu pimeduses on lühiväljend sama  olukorra kohta. 
Midagi on Jumal teinud, et saab öelda – 'nüüd aga'.  Jumal on  muutnud ilma lootuseta ja ilma Jumalata elavate ini meste olukorra.  Jumal on saatnud Jeesuse Kristuse, kes on tõeline v algus, mis  valgustab igat inimest. Nüüd on igal inimesel võima lus Jeesus  Kristus oma ellu kutsuda palve kaudu ja kogeda lähe dust Jumalaga,  keda me enne võõristasime ja vältisime. Jeesusega k oos oleme oma  tegude ja sõnadega – oma eluga – tunnistuseks Jumal a valgusest ja  muutvast väest. Jeesus on oma järgijaid nimetanud m aailma  valguseks. Olgem Temaga koos valguseks seal, kus el ame. 

Peeter Tamm
pastor

Eelmine
Veebruar
Järgmine
Aprill