Aprill

Parandage siis meelt ja pöörduge, et teie patud kustutataks, nii et Issandalt tuleksid kosumisajad.” Ap 3,19.20a

Hea lugeja!

Oleme astunud kannatusaega. Kogu kristlik maailm tuletab meelde ja mõtleb Kristuse kannatusele ja surmale kõigi inimeste pattude eest.

Piiblist loeme, kuidas algkogudus jõuab oma esimesse suuremasse kriisi, ja seda seoses Jeesuse surma ja ülestõusmise tunnistamisega. Peetrus nimetab Jeesust Elu Juhiks, kelle juudi ülemad andsid surma, ent lisab, ‘aga Jumal on ta surnuist üles äratanud; selle tunnistajad oleme meie’.

Jeesuse Kristuse surma ja ülestõusmise tõttu on inimestel kõigist rahvaist, nii juutidel kui mitte-juutidel, põhjust meelt parandada ja pöörduda Jumala poole, ning saada oma patud andeks. Jumal on selle meie jaoks võimalikuks teinud. Kasutagem meile Jeesuse Kristuse kaudu kingitud võimalust saada lepitatud Jumalaga, ja seejärel iseenda ja kaasinimestega. Jumala käest saame meelevalla Tema Sõna ja Püha Vaimu abiga seista vastu kurjusele meis endis ja meid ümbritsevas ühiskonnas.

Peeter Tamm

pastor


Eelmine
Märts
Järgmine
Mai