Aprill

„Tund on tulnud, et Inimese Poeg kirgastataks. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kui nisuiva ei lange maasse ega sure, siis see jääb üksi, aga kui see sureb, siis see kannab palju vilja.” Jh 12,23j

Hea lugeja!

Peale pidulikku Jeesuse sisenemist Jeruusalemma, soovivad temaga kohtuda mõned jumalakartlikud kreeklased. Sellise kohtumise soov annab Jeesusele märku, et need päevad, mil teda kirgastatakse kõigi rahvaste jaoks, on saabunud.

Ta tunnistab, et nisuivas peituv elu ja kasvujõud pääseb valla ainult siis, kui nisuiva langeb maasse ja sureb. Nii ka tema kirgastamise tund tähendab talle kannatust ja surma, et paljud inimesed saaksid igavese elu osaliseks.

Nisuivas peituv elujõud on kujundanud inimühiskonda ja terveid tsivilisatsioone. Jeesuses Kristuses peituv elujõud, mis ületab patu, sõltuvuste, needuse ja surma ahelad, on veelgi suurema tähendusega. Selles saab nähtavaks Jumala riigi, Jumala valitsusvõimu päästev jõud inimeste jaoks, kes usuvad Jeesusesse. Jeesuse kui Messia, Inimese Poja kirgastamine tähendas talle kannatust ja surm meie eest. Teisalt tunnistab see surma ja kurjuse vägede võitmist ülestõusmise väes, kui Jumal Jeesuse surnuist üles äratas.

Jeesus on tulnud, et meiegi saaksime osa tema surmast lähtuvast elust, ning ei elaks enam enestele, vaid temale, kes meid on armastanud.

Peeter Tamm

pastor


Eelmine
Märts
Järgmine
Mai