Aprill

Ja tema nimel peab kuulutatama meeleparandust pattude andeksandmiseks kõigi rahvaste seas... Teie olete nende asjade tunnistajad.“ Lk 24,47j


Hea lugeja!

Jeesuse ülestõusmisele surnuist järgnesid tema kohtumised paljude tema jüngritega. Kui keegi oli mingil põhjusel eemale jäänud, siis anti tallegi teada toimunud kohtumisest Issandaga. Luuka evangeeliumi järgi kinnitab Jeesus mitmel korral oma järgijatele, et pühade kirjade järgi Messias pidi kannatama ja siis oma kirkusesse minema. See oli Jumala plaan.

Ja nüüd võib Kristuse nimel kuulutada meeleparandust pattude andeksandmiseks kõigi rahvaste, kõigi inimeste seas. Seegi on Jumala plaan. Jeesuse lähimad kaaslased ja õpilased olid toimunu tunnistajad. Nende tunnistuse tõttu teame meiegi Jumala plaani.

Samas oleme meie nende asjade tunnistajad, mida Jumal Jeesuse Kristuse kaudu meie elus on teinud. Kanname hoolt selle eest, et inimesed meie loomulike suhete võrgustikus saaksid teada Jumala parimast plaanist meie heaks. Meiegi oleme tunnistajad, et Jeesus elab.

Peeter Tamm,

pastor


Eelmine
Märts
Järgmine
Mai