Aprill

“Nüüd aga on Kristus üles äratatud surnuist, uudseviljana magamaläinutest.”  1Kr 15:20

Hea lugeja!

Ülestõusmispühad on kindlasti suurimad tähtsate kristlike pühade reas. Tehtud pattude andestus, patuorjusest vaba elu ja igavesti kestev koosolemine Jumalaga on võimalik vaid Jeesuse Kristuse lunastussurma ja ülestõusmise tõttu.

 Meie rahva seas on jõulud kõike ja kõiki haaravuselt suurimad kristlikud pühad. Ometi on nende tähendus vaid sissejuhatus, kuid äärmiselt oluline sissejuhatus ülestõusmisesse. Et Kristus oleks saanud surra ja üles tõusta, pidi ta kõigepealt sündima.

Võiduka hüüdega „Nüüd aga on Kristus üles äratatud surnuist“ lõpetab Paulus vastuväitelise tõestuse Jeesuse ülestõusmisest. Kristuse sünd ja surm olid selle aja inimestele tõestust mittevajavad tõsiasjad. Seega oli täitunud Jumala plaan inimese lunastamiseks ehk väljaostmiseks saatana käest, kuhu inimene ise oli ennast müünud imeodavalt. Väljaostu hind on aga maksimum. Peetrus ütleb, et teid pole lunastatud kaduvate asjadega, hõbeda või kullaga ..., vaid Kristuse kui laitmatu ja puhta Talle kalli verega. (1Pt 1:18,19)

Me tunnistame, et Jeesus on surma võitja. Kui ta ei oleks sündinud ja ristil surnud, ei saaks ta olla ülestõusmises surma võitja. Kui meie tahame olla võidukad, ei saa me olla eemal inimestest, keerulistest sündmustest ja surmast. Pikkmeel ja kannatlikkus ilmnevad vaid inimeste keskel olles, Jumala usaldamine, elujulgus ja teistest hoolimine tulevad esile vaid erinevates elusündmustes. Ülestõusmise jõud saab avalikuks, kui oleme eluteel komistanud, kui ka selles, et päevade lõpul on rahu südames.

Jeesus ei ole mitte võitja meie asemel vaid meie oleme võitjad Temaga koos.

Peeter Liik

Eelmine
Märts
Järgmine
Mai